آکادمی ای ادز

یک داستان احساسی

زمانی که از یک ویدیو برای بازاریابی خود استفاده می کنید، حتما قصد دارید یک فرایند یا داستانی را مطرح کنید. اما نکته اصلی، چگونگی مطرح کردن داستان یا فرایند و نحوه ساخت ویدیو است.

با یک نگاه کوچک به انواع ویدیوهای مربوط به برندهای معروف می توان دریافت که مهمترین شاخصه جذب افراد و تأثیرگذاری بر احساس مشتریان، محتوای کافی و قدرتمند است. محتوایی که بتواند در حین خلاصگی، بیشترین و بهینه ترین حرفها را در مورد محصول یا خدمات برند به مشتریان انتقال دهد. از پودر لباسشویی گرفته تا نرم افزار و هرچیزی که میان آنهاست، برندهای مختلف همگی روی احساسات مردم تمرکز می کنند. برای مثال، تمرکز روی ارتباط بین خانواده ها و صله رحم و حضور در کنار هم در حین سرعت بخشیدن به سفرهای طولانی و افزایش دید و بازدید و کم کردن فاصله بین افراد خانواده ها می تواند موارد قابل اتکایی برای ساخت یک ویدیو پیرامون خرید بلیط هواپیما باشد. جذابیت های یک سفر هوایی در حالی که از پنجره هواپیما به محیط پیرامون نگاه می کنید حس و حال عجیبی در بیننده ویدیو ایجاد میکند.

این نوع دیدگاه به محتوای ویدیویی نه تنها روی مخاطبان تأثیر می‌گذارد، بلکه باعث می شود ویدیو توسط آنها به اشتراک گذشته شود که این خود جرقه ای برای تبلیغات گسترده است.